Firma focus

Focus

to między innymi :

Marka produkcyjna Atelier projektowego Dominique Imbert s.a.s. ,
Prawna siedziba firmy, od samego poczatku, w Viols le Fort (średniowicznego miasteczka u stóp Cévennes),
Model kominka (antéfocus) stworzony w 1967,
Model kominka (gyrofocus) stworzony w 1968,
Aktualna gama około 60 nowoczesnych kominków,
100 modeli wyprodukowanych w 1980 roku,
3500 w roku 2011,
80 pracowników (38 w Viols-le-Fort region Hérault i 42 w Cavaillon region Vaucluse),
28 Partnerów-dystrybutorów we Francji,
33 w eksporcie,
roczny obrót na poziomie 16 millionów euro w 2011.

Ale atelier dominique'a imbert'a, to przede wszystkim przygoda ludzka, dzięki której mała regionalna firma, powoli zyskiwała zaufanie wielu współpracowników oraz uznanie partnerów i społeczeństwa na całym świecie.

Kierując się etyka wyboru, postanowiono, ze wszystkie modele będą produkowane we Francji. Wiele z nich charakteryzuje wysoka sprawność. Wszystkie są rozpoznawalne poprzez swój oryginalny design, autentyczny i charakterystyczny dla swojej marki.