Regulamin

REGULAMIN „SKLEPU INTERNETOWEGO ”
określający zasady składania zamówień, sprzedaży oraz dostarczenia towarów

1. Sklep internetowy (zwany dalej Sklepem) jest firmowym sklepem internetowym kominków focus.
prowadzonym przez firme Cedrom Centrum AX Kominki focus  Warszawa 02-495 ul.Łopuszańska 26 NIP 5371143481, Regon 030167567 (zwaną dalej Firmą). 
2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Regulaminu albo w przypadku jakichkolwiek uwag lub skarg dotyczących „Sklepu Internetowego” prosimy o kontakt telefoniczny znajdujący się na głównej stronie sklepu.
3. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne, pełnoletnie mające pełną zdolność do czynności prawnych i adres zamieszkania w Polsce oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które mają siedzibę na terenie Polski, zwane dalej Klientami.
4. Zamieszczone na stronach Sklepu towary mogą zawierać błędy, co nie stanowi podstawy do ewentualnych roszczeń, dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt poprzez „formularz kontaktowy".
5. W zamówionym towarze mogą wystąpić drobne różnice techniczne w stosunku do danych o towarze, nie ma to wpływu na jego funkcjonalność.
6. Wszelkie informacje zostały dostarczone i powinny być użytkowane ze świadomością, że Firma nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek straty, zobowiązania, szkody bądź wydatki powstałe w całości lub częściowo, pośrednio lub bezpośrednio, w konsekwencji wykorzystania lub polegania w jakimkolwiek zakresie na tych informacjach przez odwiedzającego te strony bądź inną osobę.
7. Zamówienia na towary należy składać przez wypełnienie formularza zgodnie z procedurą składania zamówień w Sklepie.
8. Wszystkie zamawiane towary są dostarczane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, pod warunkiem ich dostępności. 
9. Zawiadomienia będą wysyłane przez Firmę pocztą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mailowy, między innymi w celu potwierdzenia zamówienia złożonego przez Klienta i zawartych w nim szczegółów.
10. Błędy w zamówieniach Klient może poprawiać do chwili kliknięcia przycisku „Potwierdzam” na ostatniej stronie naszej procedury składania zamówień.
11. W przypadku zamieszczenia na formularzu niekompletnych lub niepełnych danych zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
12. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na przetwarzanie i przechowywanie przez Firmę danych osobowych Klienta, w celu realizacji zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
13. Każdy klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych są one usuwane z bazy Sklepu. W tym celu Klient składa oświadczenie za pomocą poczty elektronicznej poprzez wypełninie „formularza kontaktowego". 
14. Klient ma prawo wyboru formy płatności, zgodnie ze wskazaniami w formularzu zamówienia – obecnie mamy do dyspozycji formy płatności: 

a) Za pobraniem -płatne przy odbiorze przesyłki dla kuriera DHL dotyczy zamówień do 5tyś PLN

b) Visa-MasterCard-online-Płatności.PL -obecnie payu.pl

c) Przelew online- Płatności.PL- PayU.pl
   Uruchomiliśmy serwis płatności internetowych w sklepie z nadzieją, że tym z klientów, którzy posiadają konta z dostępem internetowym ułatwi to dokonywanie zakupów i zachęci do nich obsługiwane przez PayU

d) Przelew  na konto- offline - przelew na konto PKO BP VI Odział W-wa
                             nr rach:  08 1020 1068 0000 1102 0067 9365

e) system ratalny Santander

15. Przy zapłacie kartą płatniczą , dane kartypłatniczej muszą być podane przy składaniu zamówienia. Karta płatnicza zostanie obciążona w chwili potwierdzenia zamówienia.
16. W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa informacje o płatności zostaną automatycznie zaszyfrowane w chwili ich wprowadzenia przez Klienta.
17. Ceny wszystkich towarów w Sklepie są cenamibrutto (wraz z podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich.
18. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. 
19.Wszystkie zamówione towary wysyłamy  kurierem DHL. 


Przy zakupach jednorazowych o wartości powyżej 2,5tyś. PLN- transport GRATIS.
Wszystkie przesyłki pocztowe realizujemy jako PRIORYTETOWE. 
Koszty wysyłki zamówień do 2,5tyś. PLN wynoszą: 25zł dla przesyłek kurierskich DHL. 

20.Na każdy zakup wystawiamy paragon , lub fakturę VAT . W przypadku faktury VAT dla firm należy podać w formularzu danych klienta: nazwę firmy, jej adres i numer NIP. W przypadku faktur detalicznych dla osób fizycznych również trzeba podać numeru NIP. 
21.Czas realizacji zamówienia od 2 do 30dni w zależności dostępności produktów - Nie dotyczy kominków focus. Orientacyjny czas realizacji zamówienia jest widoczny na karcie produktu. 
Ze wzgledu iż każdy kominek focus jest produkowany pod konkretne zamówienie klienta okres oczekiwania na zamówienie wynosi od 6-8 tyg. Realizacja zamówienia nastepuje po wpłacenia zaliczki w wysokości 50% wartości zamówienia na podstawie Faktury ProFormy.
22. Jeżeli towar nie jest dostępny Klient może poprzez formularz „Zapytaj o dostępność" na karcie produktu złożyć rezerwację produktu jak pojawi się na magazynie. Co do terminu realizacji zamównia klient zostanie powiadomiony e-mailem. 
23. Jeżeli towar nie jest dostępny w zamawianej ilości Klient po otrzymaniu takiej informacji może zamówić mniejszą ilość towaru lub anulować zamówienie. W przypadku anulowania zamówienia dokonane płatności zostaną Klientowi zwrócone w ciągu 30 (trzydziestu) dni od rezygnacji z zamówienia.
24. Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia i przesłanie go do Sklepu stanowi ofertę zakupu wskazanego przez Klienta towaru Przyjęcie oferty przez Sklep następuje w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sklep drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres mailowy.
25. Firma zastrzega sobie prawo zmiany asortymentu i cen na poszczególne towary.
26. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, w szczególności przy wystąpieniu siły wyższej. W takim przypadku Firma poinformuje o tym Klienta drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres mailowy.
27. W chwili odbioru zamówionego towaru Klient ma obowiązek sprawdzić przesyłkę:a) czy nie posiada zewnętrznych uszkodzeń wynikających z transportu; b) czy jest zgodna z zamówieniem. 
28. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzeń wynikających z transportu (np. opakowanie towaru jest rozerwane, wgniecione) Klient ma obowiązek sporządzenia protokołu reklamacyjnego w chwili odbioru przesyłki w obecności doręczyciela i przekazania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamacją w przypadku niezgodności towaru z zamówieniem niezwłocznie do Firmy poprzez formularz kontaktowy na adres mailowy dołączając scan w/w załączników. Jeżeli protokół reklamacyjny nie zostanie spisany uznaje się, że towar został dostarczony w stanie nienaruszonym w transporcie. Sklep odpowiada wówczas tylko za ewentualne wady ukryte towaru powstałe z winy producenta.
29. Reklamacji nie podlegają w szczególności: a) uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku montażu lub eksploatacji towaru w sposób niezgodny z warunkami montażu lub użytkowania; b) uszkodzenia powstałe na skutek przeróbek, napraw i zmian dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie; c) wszelkie uszkodzenia nie wynikające z wady tkwiącej w towarze (np. przepięcia w sieci, wyładowania atmosferyczne, użycie niewłaściwych środków czyszczących lub innych przez klienta, itp.)
30. Firma ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie i dlatego należy się z nim zapoznać każdorazowo przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i innych powszechnie obowiązujących przepisów.